Regels Seadance Outdoor

Algemene regels:


01. De organisatie behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen.
02. Klachten moet u direct melden bij de beveiliging.
03. U bent verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs.
04. Gevonden voorwerpen moet u bij ons inleveren.
05. Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan 18 jarigen en ouder.
06. Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren.
07. Fotograferen is toegestaan.
08. Consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens een Seadance Event.
09. Het is niet mogelijk om consumptiemunten in te wisselen tijdens of na het event.
10. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
11. Het betreden van het event terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
12. Voor de diverse dranken en eten moet betaald worden met consumptiemunten. Het is niet mogelijk deze te pinnen op het terrein.
13. Iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs te tonen.
14. Bezoekers stemmen stilzwijgend in met het gebruik van foto, film en geluid materiaal welke op het festival worden gemaakt.
15. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de kassa, bij de ingang.

Het is verboden om:


01. Harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
02. Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
03. Diefstal en/of vernielingen te plegen.
04. Glaswerk of blikgoed mee op het terrein te nemen.
05. Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden).
06. Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
07. Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen).
08. Te schreeuwen, te stampen, of zich anders overheersend te gedragen.
09. In de directe omgeving van het terrein lawaai te maken.
10. Glazen/bekers mee naar buiten te nemen.
11. Overmatig alcohol te gebruiken. Bij constatering van extreem dronkenschap wordt u verzocht het event te verlaten.
12. Te flyeren op of om het event terrein.

De toegang wordt u geweigerd als u:


01. Dronken bent.
02. Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.
03. Niet meewerkt aan fouillering.
04. U jonger bent dan 21 jaar.

In geval van misdrijven wordt:


01. De verdachte direct aangehouden.
02. Voorwerpen in beslag genomen.
03. De politie ingeschakeld.
04. Aangifte gedaan bij de politie.
05. De toegang voor onbepaalde tijd ontzegd.

Toegangskaarten:


01. De toegangskaart wordt aangeschaft voor het event, bij wijzigingen in het programma of annulering(en) van een artiest is geen restitutie van het aankoopbedrag of een deel daarvan mogelijk.
02. Eenmaal aangeschafte toegangskaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
03. Het is niet toegestaan toegangskaarten te verkopen aan derden dan wel de toegangskaarten op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.
04. Bij annulering van het gehele evenement wordt enkel de prijs van de toegangskaart geretourneerd zoals vermeld op deze website, exclusief overige servicekosten.

Seadance is een onderdeel van Beatz Events / iBeatz
Kamperland
+31 (0) 6 18653138
info@beatzevents.nl / info@ibeatz.nl